W WIKMAR najważniejsza jest najwyższa jakość produktów. Dlatego w naszym zespole procesy doskonalenia podejmowane są na co dzień.  Pomagają nam w tym:

  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)  –  monitorowanie i kontrola procesów produkcji oraz dystrybucji, gwarantujące bezpieczeństwo wyrobów oferowanych Konsumentom,
  • GHP (Good Hygienic Practice) Dobra Praktyka Higieniczna,
  • GMP (Good Manufacturing Practice) Dobra Praktyka Produkcyjna,
  • TQM – kompleksowe zarządzanie jakością,
  • wewnętrzne restrykcyjne procesy kontrolne.

Wyroby WIKMAR spełniają normy i wytyczne określone w branży rzemiosła ciastkarskiego i cukierniczego.